GHS label printer là gì

Nội dung bài viết

GHS label printer là gì? cần biết bạn xem? alo VINH 0914175928.

 

The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (viết tắt GHS) là hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất được xây dựng và thừa nhận bởi Liên hiệp Quốc với một số mục tiêu: alo khi cần 0914175928. Cần máy in tem GHS label printer là gì hú VINH.. Mua máy in GHS label printer là gì zalo VINH 0914175928. Tìm hiểu GHS label printer là gì rồi mua máy in, tìm hiểu GHS label printer là gì rồi mua..

Ghs_Label_Printer_Là_Gì
GHS label printer là gì

Xây dựng phương thức tiếp cận thống nhất, mạch lạc, dễ hiểu và phân loại các đặc tính nguy hại của hoá chất, cách ghi thông tin trao đổi trên nhãn.
– Đưa ra các tiêu chí thống nhất, qua đó hình thành chuẩn mực chung trong đánh giá và phân loại hoá chất, hỗn hợp hoá chất.
– Cung cấp những biểu trưng, cảnh báo thống nhất mô tả tính chất nguy hại của hoá chất cũng như hướng dẫn phòng ngừa thống nhất đối với các bên liên quan, qua đó, tạo ra sự nhận thức chung chuẩn mực, đồng đều trên toàn cầu.

Xuất phát từ yêu cầu thực tế, Việt Nam đã bắt đầu tiếp cận GHS từ năm 2003 và được đưa vào Luật Hoá chất có hiệu lực từ 01/7/2008.

Để thống nhất hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện phân loại và ghi nhãn hóa chất, ngày 13/02/2012, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 04⁄2012⁄TT-BCT quy định về phân loại và ghi nhãn hóa chất. Nội dung của Thông tư này yêu cầu bắt buộc áp dụng hệ thống phân loại, ghi nhãn phù hợp GHS từ ngày 30/3/2014 với các chất và từ ngày 30/3/2016 với tất cả các hỗn hợp chất tồn tại ở Việt Nam.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện phân loại và ghi nhãn hóa chất theo quy định của Thông tư nêu trên, trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản, các chuyên gia Nhật Bản đã hỗ trợ Cục Hóa chất trong việc xây dựng và tiến hành thử nghiệm phần mềm phân loại và ghi nhãn đối với hỗn hợp chất.

Hệ thống phân loại và ghi nhãn hóa chất được hài hòa trên toàn cầu (GHS)

Hóa chất, thông qua các bước khác nhau từ sản xuất đến xử lý, vận chuyển và sử dụng, là mối nguy hiểm thực sự đối với sức khỏe con người và môi trường. Mọi người ở mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người già, sử dụng nhiều ngôn ngữ và bảng chữ cái khác nhau, thuộc các điều kiện xã hội khác nhau, kể cả mù chữ, hàng ngày phải đối mặt với các sản phẩm nguy hiểm (hóa chất, thuốc trừ sâu, v.v.).

Để đối mặt với mối nguy hiểm này, và với thực tế là thương mại toàn cầu rộng rãi về hóa chất và nhu cầu phát triển các chương trình quốc gia để đảm bảo sử dụng, vận chuyển và tiêu hủy chúng an toàn, người ta nhận thấy rằng một cách tiếp cận hài hòa quốc tế về phân loại và ghi nhãn sẽ là nền tảng cho các chương trình như vậy.

Một khi các quốc gia có thông tin phù hợp và nhất quán về các hóa chất mà họ nhập khẩu hoặc sản xuất tại quốc gia của họ, thì cơ sở hạ tầng để kiểm soát phơi nhiễm hóa chất và bảo vệ con người và môi trường có thể được thiết lập một cách toàn diện.

Hệ thống mới, được gọi là “Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS)”, giải quyết việc phân loại hóa chất theo loại nguy hiểm và đề xuất các yếu tố truyền thông nguy hiểm hài hòa, bao gồm nhãn và bảng dữ liệu an toàn.

Nó nhằm mục đích đảm bảo có thông tin về các mối nguy vật lý và độc tính từ hóa chất để tăng cường bảo vệ sức khỏe con người và môi trường trong quá trình xử lý, vận chuyển và sử dụng các hóa chất này. GHS cũng cung cấp cơ sở để hài hòa các quy tắc và quy định về hóa chất ở cấp quốc gia, khu vực và trên toàn thế giới, một yếu tố quan trọng cũng tạo thuận lợi cho thương mại.

Trong khi các chính phủ, các tổ chức khu vực và các tổ chức quốc tế là đối tượng chính của GHS, nó cũng chứa đầy đủ bối cảnh và hướng dẫn cho những người trong ngành, những người cuối cùng sẽ thực hiện các yêu cầu đã được thông qua.

Trong Kế hoạch thực hiện (đoạn 22. (c)) được thông qua tại Johannesburg ngày 4 tháng 9 năm 2002, Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển bền vững (WSSD) đã khuyến khích các quốc gia thực hiện GHS càng sớm càng tốt. Thông tin về tình hình thực hiện GHS theo quốc gia có sẵn (chỉ bằng tiếng Anh) tại đây.

Các ấn bản đầu tiên của GHS , được dùng để phục vụ như là cơ sở ban đầu cho việc thực hiện toàn cầu của hệ thống, đã được thông qua trong tháng 12 năm 2002 và xuất bản năm 2003. Kể từ đó, GHS đã được cập nhật, sửa đổi và hoàn thiện mỗi hai năm kể nhu cầu phát sinh và kinh nghiệm thu được trong quá trình thực hiện.

Phiên bản sửa đổi thứ tám của GHS ( GHS Rev.8 ), được xuất bản vào năm 2019, là phiên bản sửa đổi gần đây nhất. Vậy nên GHS label printer là gì ta nên rõ, chú ý là công ty hóa chất cần rõ GHS label printer là gì.. công ty thuốc sát trùng cũng vậy GHS label printer là gì. Coi GHS label printer là gì xong vậy bạn phải mua máy in gì? cần tư vấn bạn alo VINH. 02743872406.

Ngày đăng: 27/06/2019 | Cập nhật lần cuối: 02/03/2023 bởi Phạm Ngọc Vinh

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button