Danh sách 10 Đầu in mã vạch Intermec Zebra Datamax Sato TSC 2022 mới nhất.

Nội dung bài viết

10 Đầu in mã vạch Intermec Zebra Datamax Sato TSC là các loại đầu in nhiệt nào? có bao nhiêu loại?. Như các bạn biết rõ, đầu nhiệt mã vạch là cái đầu in mã vạch của máy in mã vạch, máy in tem nhãn mã vạch.

 

Vậy cho nhanh nhé: tìm Đầu in mã vạch Intermec Zebra Datamax Sato TSC, cần Đầu in mã vạch Intermec Zebra Datamax Sato TSC, mua Đầu in mã vạch Intermec Zebra Datamax Sato TSC, cân nhắc giá Đầu in mã vạch Intermec Zebra Datamax Sato TSC, tìm hàng hãng Đầu in mã vạch Intermec Zebra Datamax Sato TSC alo VINH. Ngắn gọn và ít mất thời gian cho nhau khi nói về Đầu in mã vạch Intermec Zebra Datamax Sato TSC.

Nó là thiết bị quan trọng nhất của máy in mã vạch. Có tất cả các thứ như mực in mã vạch, giấy in mã vạch, máy in mã vạch, máy đọc mã vạch mà cái đầu in mã vạch bị mòn hay trầy xước thì ta đành bó tay chịu chết.

Hãy liên hệ Vinh An Cư để mua giá sỉ vài cái đầu in mã vạch mà phòng khi hư có thay ngay không làm ảnh hưởng tiến độ in tem nhãn mã vạch của công ty bạn. Gọi Mrs Bạch 0912665120. Mr Vinh 0914175928. Cái gì rồi cũng lão hóa thì cái Đầu in mã vạch Intermec Zebra Datamax Sato TSC y vậy.

Cùng Vinh An Cư tìm hiểu 10 đầu in mã vạch Intermec Zebra Datamax Sato TSC. Mr VINH zalo 0914175928, 0943805121. đầu in mã vạch INTERMEC ZEBRA DATAMAX SATO TSC

1. Đầu in nhiệt Autotote: Đầu in mã vạch Intermec Zebra Datamax Sato TSC, nhất định bạn cần 10 đầu in mã vạch INTERMEC ZEBRA DATAMAX SATO TSC, nếu bạn xài máy in mã vạch bạn cần chúng tôi và cần thông tin bài nầy nhé: 10 đầu in mã vạch INTERMEC ZEBRA DATAMAX SATO TSC,.

Đầu In Mã Vạch Intermec Zebra Datamax Sato Tsc
Đầu in mã vạch Intermec Zebra Datamax Sato TSC giá bán sỉ ở Vinh An Cư

AUTOTOTE Max3000 Printhead/Reader 200 dpi
AUTOTOTE Max3000 Printhead/Reader 200 dpi
AUTOTOTE Extrema Printhead 200 dpi
AUTOTOTE Extrema Reader 100 dpi
AXIOHM XA/XB/TA/TB XA/XB/TA/TB Old Style 200 dpi
AXIOHM A760, A776, A795, B780 200 dpi
BIZERBA GS 203 dpi KF2003-GL14

2. Đầu in nhiệt cho máy in tem nhãn mã vạch Datamax: Đầu in mã vạch Intermec Zebra Datamax Sato TSC

Dau In Ma Vach Intermec Zebra Datamax Sato Tsc
Đầu in mã vạch Datamax giá rẻ

DATAMAX I-CLASS I-4206/4208/I-4212 203 dpi OEM 20-2181-01
DATAMAX I-CLASS I-4206/4208/I-4212 Mark2 203 dpi OEM 20-2278-01
DATAMAX Prodigy Plus, Max, Allegro, DMX-400 203 dpi OEM 220039
DATAMAX M-Class 203 dpi OEM 20-2220-01
DATAMAX M-Class M-II Smarthead 203 dpi OEM PHD20-2260-01, 02-2260-01, and PHD20-2261-01

3. Đầu in nhiệt FUJITSU: Đầu in mã vạch Intermec Zebra Datamax Sato TSC

FUJITSU 422 150 dpi
FUJITSU 421 150 dpi

FUJITSU LPT 5246 203 dpi
FUJITSU 9860 203 dpi OEM KD03537-D809 KD03537-D803

HENGSTLER C-56 203 dpi

IBM 4610 TI3,4,8,9 TG3,4,8,9 200 dpi OEM 40N4829
IBM 4610 TI6 and TG6 200 dpi OEM 40N5265

4. Đầu in nhiệt Intermec: đầu in mã vạch INTERMEC ZEBRA DATAMAX SATO TSC

INTERMEC PC4 203 dpi

INTERMEC PD4 203 dpi

INTERMEC PD4 300 dpi

INTERMEC 3400 A,B & C 203 dpi OEM 059003S-001
INTERMEC 4420 203 dpi 063716S-001
INTERMEC PM4i, PF4i, PF4Ci 203 dpi 1-010043-900 và 1-01043-910…

 

Đầu In Mã Vạch Intermec Zebra Datamax Sato Tsc
Hình máy in Intermec

5. Đầu in nhiệt IER dành cho sân bay in tem in vé hành lý; Đầu in mã vạch Intermec Zebra Datamax Sato TSC….

IER 512C 200 dpi S30350A
IER 506 and 506A 203 dpi S34949A
IER 506B/C/D 203 dpi S34700A
IER 567 203 dpi S35913A
IER 508 203 dpi S34949A

6. Đầu in nhiệt METO; Đầu in mã vạch Intermec Zebra Datamax Sato TSC

METO MI4 203 dpi
METO MR4 203 dpi
MONARCH 9820/25/30/35/40/50/55/60 With Bracket 203 dpi Same as above
MONARCH 9906 203 dpi 12678301
NCR 7167 200 dpi
OKI DATA LE810 203 dpi 62307503
O’NEIL OC3 203 dpi

7. Đầu in nhiệt Sato: đầu in mã vạch INTERMEC ZEBRA DATAMAX SATO TSC

SATO 8459S/SE 152 dpi and 203 dpi GH000801A
SATO M-8480/8485S/8485SE 203 dpi GH000781A
SATO CL408, CL408E 203 dpi GH000741A
SATO LM408e 203 dpi R11375100 & GH000741A
SATO CL412e 305 dpi GH000771A
SATO M84Pro and Pro2 203 dpi WWM845800
SATO M84Pro 305 dpi WM8400710 and WWM845810
SATO 8400S/SE 203 dpi GH000231A

8. Đầu in nhiệt SEIKO: đầu in mã vạch INTERMEC ZEBRA DATAMAX SATO TSC

SEIKO LTP251A-192 and 251B 100 dpi
SEIKO LTP5246 203 dpi

9. Đầu in nhiệt Zebra; Đầu in mã vạch Intermec Zebra Datamax Sato TSC

 

Máy In Tem Nhãn Mã Vạch Zebra S4M 203 Dpi
Máy in tem nhãn mã vạch Zebra S4M 203 dpi

ZEBRA TLP 2844 203 dpi G015910-048 and G105910-053
ZEBRA TLP 2824 203 dpi G105910-148 and G105910-102
ZEBRA 105S/SE, 300S, 500S 203 dpi 44000M
ZEBRA 105SL 203 dpi 32432M-1M and P1053360-0118
ZEBRA 105 SL 300 dpi 32433M-1M
ZEBRA 105SL 300 dpi 32433M-1M
ZEBRA 105SL Plus 203 dpi P1053360-018
ZEBRA 105SL Plus 300 dpi P1053360-019
ZEBRA 110Pax3 L&R 203 dpi 43036M
ZEBRA 110Pax3 L&R 300 dpi 43038M
ZEBRA 110PAX4 203 dpi 57202M
ZEBRA 110PAX4 300 dpi 57212M
ZEBRA 110Pax4 300 dpi 57212M
ZEBRA 110xi II/IIII/III+ 203 dpi 41000M-1M
ZEBRA 110xi4 203 dpi P1004230
ZEBRA 110xi II/III/III+ 300 dpi 41001M
ZEBRA 110xi II/III/III+ 300 dpi 41001M
ZEBRA 110xi4 300 dpi P1004232
ZEBRA ZE500-4 300 dpi P1046696
ZEBRA 140, 140xi, 142, 143, 140 Xi II, 140Xi III, 140xi III+, R140 203 dpi 40000M 48000M
ZEBRA 140xi4 203 dpi P1004234
ZEBRA 170xi II, 170xi III, Z170xi III+, 173 PAX, 173 PAX II, 173 PAX III, 170PAX IV 300 dpi 46500
ZEBRA 170xi4 300 P1004237
ZEBRA ZE500-6 300 dpi
ZEBRA Z4M, Z4000, Z4M+ 203dpi 203 dpi 77000M/79056-1M and P1006740
ZEBRA ZM400 203 dpi 79800M
ZEBRA Z4M, Z4000 and Z4M+ 300dpi 300 dpi 77500M/79057M
ZEBRA ZM400 300 dpi 79801M
ZEBRA ZM400 300 dpi 77500/79057
ZEBRA ZM400 300 dpi
ZEBRA RZ400 203 dpi 79800
ZEBRA RZ400 300 dpi 79801
ZEBRA RZ400 79801
ZEBRA S600 203 dpi 44998M-1M
ZEBRA Bravo 2 inch 203 dpi
ZEBRA S4M 203 dpi G41400M
ZEBRA S4M 300 dpi G41401M
ZEBRA S4M 300 dpi G41401M
ZEBRA Z6M, Z6M+, Z6000 203 dpi G79058
ZEBRA ZM600 203 dpi 79803M
ZEBRA Z6M, Z6M+, Z6000 300 dpi G79059
ZEBRA ZM600 300 dpi 79804M
ZEBRA ZT 200 Series 203 dpi P1037974-010
ZEBRA QL220 and QL220+ 203 dpi RK18278-1 or RK17735-018
ZEBRA QL320, and 320+ 203 dpi AN-18247
ZEBRA QLN320 203 dpi P1031365-001
ZEBRA QL420 and QL420+ 203 dpi RK18253-1 or RK17735-004….

Autotote Max3000 Printhead/Reader SMP-080-320-200 100
Autotote Max3000 Printhead/Reader SMP-080-640-200 200
Autotote Extrema Printhead SMP-080-640-200 200
Autotote Extrema Reader SMP-024-096 100
 
Avery Dennison ADTP1 SDP-104-832-AM123 203
 
Axiohm XA/XB/TA/TB XA/XB/TA/TB Old Style SDP-080-640-AM49 200
Axiohm A776, A795, B780 SDP-080-640-AM49 200
 
Bizerba GS SDP-080-640-006 203
 
Datamax I-Class, I-4206/4208/I-4212/4212e SSP-104-832-AM37 203
Datamax I-Class, I-4206/4208/I-4212/4212e MARK2 Smarthead SSP-104-832-AM537 203
Datamax Prodigy Plus, Max, Allegro, DMX-400 SSP-104-832-AM1 203
Datamax M-Class 4206, 4208, 4210 SSP-108-864-AM71 203
Datamax M-Class M-II Smarthead SSP-108-864-AM571 203
Datamax DMX-4000 SDP-084-672-A25 203
Datamax DMX-8500 SDP-080-640-AM53 203
Datamax M-Class SDP-106-1248-AM570 300
Datamax H-4212 SDP-104-832-AM517 203
 
Fujitsu 422 SMP-053-320-401 150
Fujitsu 421 SDP-053-320-AM87 150
Fujitsu 9860 SDP-080-640-AM96 203
Fujitsu LPT 5246 SMP-056-448-AM48LV 203
 
Giro Bagger SDP-080-640-AM100 150
 
Hengstler C-56 SDP-056-448-AM85 203
AM121 203
 
Hobart Quantum SDP-053-320-AM88 150
 
IBM 4610 TI3,4,8,9 TG3,4,8,9 SDP-080-640-AM80 200
IBM 4610 TI6 and TG6 SDP-080-640-AM84 200
 
IER 512C SDP-080-640-AM32 200
IER 506 and 506A SDP-080-640-AM73 203
IER 506B/C/D SDP-080-640-AM74 203
IER 508 SDP-080-640-AM79 203
IER 567 SDP-080-640-AM72 203
 
Intermec 3400 A,B & C SDP-104-832-AM8 203
Intermec 4420 SSP-112-896-AM45 203
Intermec PX4i SDP-104-832-AM104 203
Intermec PM4i, PF4i, PFC4i SDP-104-832-AM92 203
Intermec PM43 SDP-104-832-AM119 203
 
Italora 56mm or 2 inch printhead SMP-056-448-AM48 203
 
Meto MI4 SSP-104-832-AM37 203
Meto MR4 SSP-108-864-AM71 203
 
Monarch 9820/25/30/35/40/50/55/60 w/bracket SSP-104-832-AM34 203
Monarch 9906 SSP-104-832-AM34 203
 
NCR 7167 SDP-080-640-AM81 200
 
Okidata LE810 SSP-112-896-AM67A 203
 
O’Neil OC3 SMP-072-576-AM89 203
 
Sato M-8480/8485SE/8485SE SSP-128-1024-AM30 203
Sato CL408, CL408E, LM408e SSP-112-896-AM67 203
Sato LM408e SSP-112-896-AM86 203
Sato CL412e SSP-112-1344-AM68 305
Sato 8490S / 8490SE / CL412 AM168 305
Sato M84Pro and Pro2 SSP-112-896-AM75 203
Sato M84Pro SSP-112-1344-AM76 305
Sato 8459S/SE SDP-104-832-AM95 152/203
Sato 8400S/SE SSP-104-832-AM11 203
Sato CL409NX SSP-112-896-AM107 203
Sato CL412NX SSP-112-1344-AM108 305
Sato 84Ex SDP-112-896-AM112 203
Sato CL608Nx SDP-172-1376-AM109 203
Sato CL612Nx AM110 300
 
Seiko LTP251A-192 and 251B SMP-048-192-AM12 100
Seiko LTP5246 SMP-056-832-AM48LV 203
Seiko LTP256 SMP-048-192-AM121 100
 
Zebra TLP 2844 SDP-104-832-AM101 203
Zebra GK420D, GX420D, ZP450, ZP550 SDP-104-832-AM102 203
Zebra TLP 2824 SDP-056-448-AM103 203
Zebra 105S/SE. 300S, 500S SSP-104-832-AM11 203
Zebra 105 SL SSP-104-832-AM41 203
Zebra 105 SL SSP-106-1248-AM42 300
Zebra 105 SL, PAX3, L&R – Extended Life SSP-106-1248-AM42EXT 300
Zebra 105 SL Plus, ZE500-4 SSP-104-832-AM541 203
Zebra 105 SL Plus SSP-106-1248-AM542 300
Zebra 110 PAX3 L&R SSP-104-832-AM41A 203
Zebra 110 PAX3 L&R SSP-106-1248-AM42A 300
Zebra 110PAX4 SSP-104-832-AM63 203
Zebra 110PAX4 SSP-106-1248-AM64 300
Zebra 110PAX4 – Extended Life SSP-106-1248-AM64EXT 300
Zebra 110Xi II/III/III+ SSP-104-832-AM43 203
Zebra 110Xi4 SSP-104-832-AM543 203
Zebra 110Xi II/III/III+ SSP-106-1248-AM44 300
Zebra 110Xi II/III/III+ – Extended Life SSP-106-1248-AM44EXT 300
Zebra 110Xi4 SSP-106-1248-AM544 300
Zebra ZE500-4 SSP-106-1248-AM544A 300
Zebra 140, 140Xi, 142, 143, 140 Xi II, 140Xi III, 140Xi III+, R140 SSP-128-1024-AM7 203
Zebra 140Xi4 SSP-128-1024-AM507 203
Zebra 170Xi II, 170Xi III, 170Xi III+, 173PAX, 173 PAX II, 173 PAXIII, 170 PAX IV SSP-168-1984-AM40 300
Zebra 170Xi4 SSP-168-1984-AM540 300
Zebra ZE500-6 SSP-168-1984-AM540A 300
Zebra Z4M, Z400, Z4M+ SSP-104-832-AM38 203
Zebra ZM400 SSP-104-832-AM538 203
Zebra Z4M, Z400 and Z4M+ SSP-106-1248-AM39 300
Zebra ZM400 SSP-106-1248-AM539 300
Zebra Z4M, Z400 and Z4M+ – Extened Life SSP-106-1248-AM39EXT 300
Zebra ZM400 – Extended Life SSP-106-1248-AM539EXT 300
Zebra RZ400 SSP-104-832-AM538A 203
Zebra RZ400 SSP-106-1248-AM539A 300
Zebra RZ400 – Extened Life SSP-106-1248-AM539EXT 300
Zebra S600 SSP-104-832-AM50 203
Zebra Trim SDP-051-384-AM57 185
Zebra Bravo 2 Inch SDP-056-448-AM48 203
Zebra S4M SSP-104-832-AM59 203
Zebra S4M SSP-106-1248-AM60 300
Zebra S4M – Extended Life SSP-106-1248-AM60EXT 300
Zebra Encore 3 SMP-072-576-AM62 203
Zebra Z6M, Z6M+, Z6000 SSP-168-1344-AM77 203
Zebra ZM600 SSP-168-1344-AM577 203
Zebra Z6M, Z6M+, Z6000 SSP-168-1984-AM78 300
Zebra ZM600 SSP-168-1984-AM578 300
Zebra ZT200 Series SDP-108-864-AM594 203
Zebra ZT200 Series SDP-106-1248-AM591 300
Zebra ZT410 SSP-104-832-AM597 203
Zebra ZT411 AM597A 203
Zebra ZT410 SSP-106-1248-AM598 300
Zebra ZT411 AM598A 300
Zebra ZT420 SSP-168-1344-AM593 203
Zebra ZT420 SSP-168-1984-AM599 300
Zebra QL220 SDP-048-384-AM600 203
Zebra QLN220 SSP-048-384-AM603 203
Zebra QL & QLN320 SMP-072-576-AM604 203
Zebra QL420 SDP-104-832-AM602 203
Zebra QLN420 SSP-104-832-AM605 203
Zebra 220Xi3 SDP-216-1728-AM116 203

 

10. Đầu in nhiệt TSC; Đầu in mã vạch Intermec Zebra Datamax Sato TSC

 

Đầu In Mã Vạch Intermec Zebra Datamax Sato Tsc
Hình ảnh đầu in nhiệt TSC

1. Tên sản phẩm: 64-0010010-01LF 300 dpi Printhead TPH, TTP-342 Plus 342M Plus 300 dpi dùng chung.

đầu in nhiệt cho máy  TSC TTP-342 Plus / TTP-342M Plus Printer 300 dpi
Số sơ ri: 64-0010010-01LF (64-0010010-00)
Mô đen: BAA000085

2. Tên sản phẩm: 64-0010011-00LF 203 dpi Printhead dùng chor TSC TTP-243/243E/243ME Plus 203 dpi

Số sơ ri: 64-0010011-00LF (64-0010011-00)

Mô đen: BAA000078

3. Tên sản phẩm: 64-0010016-00LF TSC TPH Printhead dùng cho máy  TTP-248M 203 dpi

Sử dụng cho máy in tem nhãn mã vạch TSC TTP 248M Printer

Số sơ ri: 64-0010016-00LF ( 64-0010016-00 )
Mô đen: BAA000083

4. Tên sản phẩm: 98-0220043-00LF TSC TPH Printhead được dùng cho TTP-246M 203dpi

được dùng cho : 98-0220043-00LF (64-0010017-00)

Mô đen: BAA000041C

5. Tên sản phẩm: 98-0220044-00LF TSC TPH Printhead được dùng cho TTP-344M 300 dpi

được dùng cho TSC TTP-344M Printer
được dùng cho Part Number: 98-0220044-00LF (98-0220044-00)
Mô đen: BAA000087

6. Tên sản phẩm: 98-0250128-00LF 203 dpi Printhead được dùng cho TTP-245 / 245 Plus

được dùng cho TSC TTP-245 / 245 Plus Printer
được dùng cho Part Number: 98-0250128-00LF (89-00250008-00)

Mô đen: BAA000041B

7. Thermal Printhead Print Head được dùng cho TSC TTP-244 Plus Printers 203 dpi

Mô đen: BAA000079

8. Tên sản phẩm: TSC Printhead được dùng cho TTP 246M Plus 200dpi 98-0240069-00 được dùng cho TSC TTP-246M Plus Printer

Mô đen: BAA000082

9. Tên sản phẩm: TSC Printhead được dùng cho TTP 343 Serie 200dpi 98-0330019-01được dùng cho TSC TTP 343 Series Printer
Part Number: 98-0330019-01
Mô đen: BAA000086

10. Tên sản phẩm: TSC Printhead được dùng cho TTP 344M Plus 300dpi 98-0240070-00

Số sê ri: 98-0240070-00
Mô đen: BAA000088

11. Tên sản phẩm: TSC Printhead được dùng cho TTP 644M 600 dpi 98-0240071-00
Số part: 98-0240071-00
Mô đen: BAA000090
12. Tên sản phẩm: TSC Printhead được dùng cho TTP-2410M 200 dpi 98-0240067-00 98-0240047-00được dùng cho TSC TTP 2410M Printer
được dùng cho Number: 98-0240067-00 ( alt: 98-0240047-00 )
Mô đen: BAA000084
13. Tên sản phẩm: TSC Printhead được dùng cho TTP-346M 300 dpi 98-0240068-00
được dùng cho TSC TTP-346M Printer
được dùng cho Part Number: 98-0240068-00
( alt:98-0240047-03 )Mô đen: BAA000089
14. TSC 243E 244ME Printer
được dùng cho Part Number: KF2004-GC17B
243E Printhead được dùng cho TTP-244 plus và TTP-243E plus
Mô đen: TSC 243E 244ME…

Bell-Mark Easy Print – 32mm
Bell-Mark Easy Print – 53mm
Bell-Mark Easy Print – 128mm (16 bit)
Bell-Mark Easy Print – 128mm (32 bit)
Bizerba GLMI 6″ wide
Bizerba GH
Bizerba GLP-80/GS
Bizerba GLMI 3″ wide
Bizerba GLP/GV 4″wide
Bizerba GLMI 4″ wide
Bizerba GLMI 6″ wide
CAB Apollo 3/4 
CAB A4+
CAB A4.3+
CAB A4.3+
CAB Squix 4.3/Mach 4.3
Datamax O’Neil I-4206/I-4208/I-4210/I-4212
Datamax O’Neil I-4308
Datamax O’Neil I-4406
Datamax O’Neil I-4604
Datamax O’Neil I-4606e
Datamax O’Neil E-4204
Datamax O’Neil M-4206/M-4208/M-4210
Datamax O’Neil M-4306
Datamax O’Neil H-4606
Datamax O’Neil H-6210/A-6212 Mark II
Datamax O’Neil H-6310/A-6310 Mark II
Datamax O’Neil H-8308
Datamax O’Neil A-4212 Mark II
Datamax O’Neil H-4212
Datamax O’Neil A-4310 Mark II
Datamax O’Neil H-4310
Datamax O’Neil M-4210 Mark II
Datamax O’Neil M-4206 Mark II
Datamax O’Neil M-4308 Mark II
Datamax O’Neil I-4212e Mark II
Datamax O’Neil I-4310e Mark II
Delford 8000 Series (Upper Printhead)
Delford 8000 Series
Digi 3600 60mm
Digi HI-700
Digi MI-700
Digi MI-700
Digi SM-90 60mm
Digi SM-90 80mm
Domino V220i
Domino V320i 128mm (32 bit)
Epson TM-H6000IV
Epson TM-88IV
Epson TM-88VI
Honeywell PX940
Honeywell PX940
Honeywell PX940
IBM 4610 Ti3/Ti4
IBM 4610 2CR/2NR
Intermec Easycoder 501/501E
Intermec Easycoder 501/501E
Intermec Easycoder 501 XP
Intermec Easycoder 601 XP
Intermec Easycoder F2
Intermec Easycoder F4
Intermec PM4i (Tag Printer)
Intermec PM4i (Thick RoHS)
Intermec PF2i
Intermec PM4i (Centered Assembly)
Intermec PM43/PM43c
Intermec PM43/PM43c
Intermec PM43/PM43c
Intermec PF4i/PM4i
Intermec PM4i
Intermec PM4i
Intermec PX4i
Intermec PX4i
Intermec PX4i
Intermec PX6i
Intermec PX6i
Markem Imaje 2200
Markem S8018, 32mm
Markem Smartdate 2,3,5 – 53mm
Markem Smartdate 2,3,5 – 107mm
Markem Smartdate 2,3,5 – 128mm
Markem Smartdate 5A/X40 – 32mm
Markem Smartdate 5A/X40 – 53mm
Markem X60 53mm
Markem X60 128mm
Mettler Toledo Smart Touch 8450/8461
Mettler Toledo UC-ST/UC-CW
Mettler Toledo 317 USB
Monarch 9820/25/30/35/40/50/55/60
Monarch 9820/25/30/35/40/50/55/60
NCR 7167/7197
Norwood 53LTi – 53mm
Norwood 52LTi – 52mm
Norwood 106LTI – 106mm
Printronix T-5204
Printronix T-5204e
Printronix T-5306
Printronix T-5208e/r
Printronix T-5308e/r
Sato CL6NX Plus
Sato CL6NX Plus
Sato CL-408/CL-408e/LM408e
Sato CL408NX
Sato CL-412e/XL-410/XL-410e
Sato CL412NX
Sato CL4NX Plus 
Sato M-8459se
Sato M-84PRO
Sato M-84PRO
Sato S-8412
Sato S84ex
Sato S84ex
Sato S86ex
Sato S86ex
Sato S86ex
Toshiba TEC EX4T1
Toshiba TEC EX4T1
Toshiba TEC EX4T2
Toshiba TEC EX4T2
Toshiba TEC EX4T2
Toshiba TEC SX4
Toshiba TEC SX5
TSC TTP-244 / TTP-244 Plus Pro, (1 Connector)
TSC TTP-244 / TTP-244 Plus, (2 Connetors)
TSC TTP-247, TDP-247 / TDP-245 / TTP-245 Plus
TSC TDP-225
TSC ME240, 203 dpi
TSC MH240P / MH240T
TSC TTP-246M / 246M Plus / TTP-246M Pro
TSC TTP-2410M – (Not compatible w/ older 2410 models)
TSC Alpha 3R
TSC Alpha 4L
TSC TA200 / 210
TSC 244CE / 245C
TSC TTP-247
TSC TTP-245
TSC TTP-2410M Pro
TSC TTP-344M Pro
TSC TTP- 2410 & TTP-346MT
TSC TTP-644
Videojet Dataflex – 53mm
Videojet Dataflex – 107mm
Videojet 6210
Videojet 6330 / 6350 – 53mm
Videojet 6230 – 32mm
Videojet 6530 – 107mm
Videojet 6330 – 32mm
Zebra GK420D / GX420D
Zebra GK420T / GX420T
Zebra GX430
Zebra 110PAX3 (Left and Right)
Zebra 110PAX3 (Left and Right)
Zebra ZM400
Zebra ZM400
Zebra ZM400
Zebra ZM600
Zebra ZM600
Zebra QLn220
Zebra TLP2844/LP2844
Zebra LP2824
Zebra 105SL
Zebra 105SL
Zebra 170Xi3/170PAX4
Zebra 110Xi3
Zebra 110XI3
Zebra S4M
Zebra S4M
Zebra 170Xi3/170PAX4
Zebra 140Xi3
Zebra 110PAX4 (Left and Right)
Zebra 110PAX4 (Left and Right)
Zebra Z4M
Zebra Z4M
Zebra Z6M
Zebra Z6M
Zebra 110XI4
Zebra 110XI4
Zebra 110Xi4
Zebra 140Xi4
Zebra 170Xi4/ZE500-6
Zebra 170Xi4/ZE500-6
Zebra 220xi4
Zebra 220xi4
Zebra GT800
Zebra QLn320
Zebra ZT200 Series
Zebra ZT200 Series
Zebra ZE500-4 (Right and Left)
Zebra ZE500-4 (Right and Left)
Zebra QLn420
Zebra 105SL Plus
Zebra 105SL Plus
Zebra ZT410/ZT411
Zebra ZT410/ZT411
Zebra ZT410/ZT411
Zebra ZT420
Zebra ZT420
Zebra ZQ520
Zebra ZD410
Zebra ZD410
Zebra ZD420C (Cartridge Ribon)
Zebra ZD420C (Cartridge Ribon)
Zebra ZD420T / ZD620T
Zebra ZD420T / ZD620T
Zebra ZD420D / ZD620D
Zebra ZD420D / ZD620D
Zebra ZT610
Zebra ZT610
Zebra ZT610
Zebra ZT620
Zebra ZT620
Zebra ZT510
Zebra ZT510
Zebra ZD220 / ZD230
Zebra RW420
Zebra QL420
Zebra QL220
Zebra QL320

 

Vinh An Cư đã khẳng định được với các nhà dùng máy in tem nhãn mã vạch, các doanh nghiệp có máy in mã vạch và có in ấn tem nhãn mã vạch  ở Việt Nam rằng:
đầu in nhiệt, đầu in mã vạch, ribbon in nhiệt, ribbon in mã vạch, decal in mã vạch, giấy in mã vạch, giấy in tem nhãn mã vạch, decan bế cuộn và các dòng máy in tem nhãn mã vạch, thiết bị mã vạch, vật tư mã vạch là nhà cung cấp uy tín trên 10 năm liền ở thị trường Việt Nam. Gọi cho Vinh An Cư 02743872406. 02743872113 . Email: [email protected]
 

Ngày đăng: 14/07/2015 | Cập nhật lần cuối: 05/08/2022 bởi Phạm Ngọc Vinh

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button