Ribbon mực in mã vạch Wax Resin Armor APR 6

310.000 

Ribbon mực in mã vạch Wax Resin Armor APR 6 một dải ruy băng sáp cao cấp/nhựa có độ nhạy cao được thiết kế để cung cấp cho hoạt động in ấn tuyệt vời ở năng lượng thấp….alo alo alo alo VINH 0914175928…

RIBBON MUC IN MA VACH WAX RESIN ARMOR APR 6
Ribbon mực in mã vạch Wax Resin Armor APR 6

310.000 

Call Now Button